Legea administrației publice locale sancționează cu dizolvarea, consiliile locale care nu se întrunesc timp de două luni consecutiv ( 60 zile) considerând prin aceasta o lipsă de interes, preocupare și consens pentru îndatoririle legale din partea autorității deliberative în administrarea treburilor publice.

Situația poate fi sesizată de către primar, secretarul unității administrativ-teritoriale, de către prefect sau orice persoană interesată, instanţa de contencios administrativ competentă material şi teritorial (tribunalul) fiind chemată să se pronunţe şi să constate dizolvarea de drept.

În această situație însă, colectivitatea locală riscă o  “condamnare” la  proastă guvernare prin însăși efectul legii!…

Astfel, de la pronunțarea instanței de fond până la depunerea jurământului de către consilierii locali nou aleși, administrarea curentă a treburilor publice este încredințată primarului, ori în absența acestuia … secretarului. Dacă vom calcula un termen „rezonabil” de câteva luni ( uneori chiar și peste 12…) în care se va pronunța și instanța de recurs, la care adăugăm eventualele căi extraordinare de atac suplimentare (contestația în anulare ori revizuirea) plus termenul de 90 de zile în care Guvernul trebuie să stabilească data alegerilor ( de multe ori acesta fiind depășit în mod nerezonabil…) observăm că perioada unei astfel de „poveri” este mult mai îndelungată decât cele 60 de zile de inactivitate pentru care legea sancționează cu dizolvarea consiliul local în mandat.

Pentru a răspunde cerințelor de calitate și eficiență sistemică, o decizie publică trebuie să fie legitimă, fundamentată legal, oportună și proporțională cu interesul public urmărit sau apărat.

Nu putem vorbi în niciun caz despre acest lucru, în ipoteza teoretică dată, transpusă în realitate la nivelul multor unități administrativ-teritoriale din țară.

Vezi de pildă, Buntești, județul Bihor.

One Response to Disproporționalitatea deciziei publice sub umbrela textului de lege

  1. Lucian says:

    Intentia legiuitorului este clara, consiliul local care nu se întruneste timp de două luni consecutive, se dizolva. Este o sanctiune necesara si nu cred ca are relevanta faptul ca procedura de alegere a unui nou consiliu are un parcurs prea lung. De fiecare data, consilierii stiu foarte bine ce-i asteapta iar majoritatea lor, dupa ce-si fac calculele de rigoare, accepta deznodamantul care va veni implacabil. In rest, primarul nu prea este incurcat de lipsa consiliului local si mai mult, cred ca profita de situatie si administreaza UAT prin parghiile pe care le are la indemana

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.