Potrivit legii care reglementează regimul general al autonomiei locale, precum şi organizarea şi funcţionarea administraţiei publice locale:
1) Consiliul local se alege pentru un mandat de 4 ani, care poate fi prelungit, prin lege organică, în caz de:
a) război
c) catastrofă
2) Mandatul primarului poate fi prelungit, prin lege organică, în caz de
a) război
b) calamitate naturală
d) sinistru deosebit de grav
e) dezastru
Tagged with:
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.