Responsabilitatea asigurării unor servicii publice de calitate, eficiente si legale cade în sarcina administraţiei publice locale orădene. Expresii gen “haos”, “devălmăşie”, “gratuit”, “lipsă de sancţiuni”, “şomaj” utilizate de către domnul primar în conferinţa de presă sunt rezultatul  unei incorecte înţelegeri a problematicii* de către domnia sa. Este şi  o consecință a proastei reglementări, a faptului că Regulamentul privind parcările succesiv și masiv modificat în timp, nu a fost republicat și nu i s-a asigurat publicitatea corespunzătoare, conform legii și a standardelor de bună practică. Mai mult domnul primar şi-a trecut în subordinea lui directă, conform organigramei, Direcţia Juridică, lipsind astfel secretarul municipiului de proximitatea unei asistenţe metodologice de specialitate. Lucrurile pot şi trebuie îmbunătăţite şi asta cât mai repede. Municipalitatea, a cărei bună credință o prezum, să acționeze cu sagacitate, nu cu încăpățânare ori laissez faire.

______

*mai cu seama în ceea ce privește interpretarea efectelor suspendării unor prevederi din actele atacate

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.