Argumente și contraargumente despre:

  1. Utilizarea art.45(1) și (2) din Legea nr.188/1999, cu preponderență în cazul funcțiilor publice de conducere de secretar al unităților administrativ-teritoriale, fie ca substitut pentru art.92(1) fie ca subterfugiu în  perioada în care secretarul u.a.t se află în una din formele de concediu legal prevăzute de legislația în vigoare, ori în perioada dintre expirarea exercitării cu caracter temporar în cursul anului calendaristic și finele acestuia.
  2. Exercitarea unor funcții publice, cu preponderență din categoria înalților funcționari publici, în condițiile interpretării sistematice a unor norme juridice cuprinse în Legea nr.188/1999, în unele statute speciale și în Codul Muncii. Determinarea existenței prerogativei de putere publică asociată funcției care rezidă dintr-un statut special, având la baza un contract individual de muncă sau un raport special non-contractual.
  3. Inter(di)ferețe de interpretare: art.2(2) teza 1 din Legea nr.188/1999 republicată (2) și același art.2(2) teza 1  din Legea nr.188/1999 republicată (1);  Art.2 (2) din H.G. nr.286/2011.
  4. Utilizarea/apelarea la procedee în cadrul procedurilor, fără afectarea sensului acestora
  5. Aspecte problematice privind corelarea art. 2(5) cu art.25 din Legea nr.188/1999
  6. Revocabilitatea actului administrativ în condițiile art.62 (7) din Legea nr.188/1999. Art.1(6) din Legea nr.554/2004
  7. Neconstituționalitatea prevederii art.3(3) raportat la art.3(2) din Legea nr.554/2004. Disproporția cu art.1(5) și 14(3) din Legea nr.554/2004
  8. inaplicabilitatea delegării, detașării, transferului (1/2) și mutării (1/2) ca forme de modificare a raporturilor de serviciu în cazul înalților funcționari publici

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.