CRISTIAN BITEA

n. 06.07.1979                                

Tel: 0726.679.579; e-mail: contact@bitea.ro

Activitate profesională:

 • prezent – inspector guvernamental  - Secretariatul General al Guvernului (SGG)
 • martie 2017 – iulie 2017 – Preşedinte – secretar de stat – Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (ANFP)
 • octombrie 2014 – martie 2017 – Vicepreşedinte – subsecretar de stat – Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (ANFP)
 • august – octombrie 2014 – inspector guvernamental – Secretariatul General al Guvernului/Cancelaria Primului-Ministru
 • mai 2012 –  august 2014 – Subprefect – Jud. Bihor
 • august 2011 – mai 2012 – inspector guvernamental – Secretariatul General al Guvernului (SGG)
 • octombrie 2009 – august 2011 – Subprefect – Jud. Bihor;
 • mai – octombrie 2009 - Secretar General – Institutul Naţional de Administraţie (INA); Membru în Comisia de concurs pentru recrutarea înalţilor funcţionari publici  (ANFP); Preşedintele Comisiei de evaluare a participanţilor la programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice din categoria înalţilor funcţionari publici (INA);
 • noiembrie 2008 – mai 2009 – înalt funcţionar publicSubprefect – Jud. Ialomiţa;
 • iulie 2007- noiembrie 2008 – Departamentul de Control al Guvernului (DCG), Consilier – Direcţia Control Instituţii Publice
 • august 2005 – iulie 2007 – Institutul Naţional de Administraţie (INA), Director General Adjunct – subsecretar de stat
 • noiembrie 2005 – iunie 2007 – Preşedintele Comisiei Naţionale pentru Managerii Publici
 • martie – august 2005 – Consilier al ministrului administraţiei şi internelor – M.A.I.
 • 2003 – 2005 – Autoritatea Naţională de Control (ANC), Consilier – Direcţia Metodologie
 • 2002 – 2003 – Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (ANFP),  funcţionar public definitiv -Expert asistent în cadrul  Direcţiei Gestionarea Procedurilor Administrative; funcţionar public debutant – Expert debutant  în cadrul Direcţiei Buget-Finanţe şi Resurse Umane;

Studii:

 • 1994-1998, Absolvent Liceul Teoretic „Aurel Lazăr” Oradea, profil istorie-științe sociale
 • 1998-2002, Licenţiat în ştiinţe administrative, Facultatea de Administraţie Publică, Şcoala Naţională de Studii Politice  şi Administrative – SNSPA ;
 • 2002-2004, Master „Studii administrative europene”, Departamentul de Ştiinţe Administrative,  Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative – SNSPA ; 
 • 2003-2004, Curs postuniversitar de specializare în ştiinţe poliţieneşti, Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti
 • 2007-2008, Absolvent, Institutul Naţional de Administraţie – Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici;

Alte activități relevante:

 • Președintele Consiliului elevilor – Liceul Teoretic „Aurel Lazăr Oradea – 1998
 • Membru în Senatul și în Consiliul de administrație al SNSPA, reprezentant al studenților – 2002
 • Președinte al Asociației Naționale a Studenților în Științe Administrative – 2002, organizator al Conferințelor Naționale anuale ale studenților din școlile de administrație publică
 • Membru al Institutului de Științe Administrative al României – Paul Negulescu – Sibiu 2003
 • Participant la sesiuni ale programului internațional European Youth Parliament (EYP)
 • Participant la reuniuni de lucru ale boardului DISPA ( Directors of EU Schools for Public Administration) și EIPA ( European Institut of Public Administration)
 • Conferințe și workshop-uri interne și internaționale în domeniul administrației, funcției publice, analizei și organizării formării în administrația publică

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.